คลินิกทันตกรรมคูล สไมล : ค่ารักษา

foto1
The land of fresh mouth & cool smile
foto1
Relax
foto1
Good atmosphere
foto1
We create smiles
foto1
We create smiles

+66 836 037 777
info@coolsmiledental.com
Contact Center ค่าบริการทางทันตกรรมของกลุ่ม คลินิกทันตกรรม คูล สไมล

การรักษา

 ต่อ

 ค่ารักษา (บาท)

พบแพทย์ (ครั้ง)

ทันตกรรมทั่วไป

ตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก วางแผนการรักษา

ครั้ง

ฟรี

1

และขอคำปรึกษา

 อุดฟัน

สีโลหะ

ด้าน

500-800

1

สีขาว (วัสดุสีเหมือนฟัน)

ด้าน

600-900

1

 เอ็กซเรย์

เอ็กซเรย์ฟิล์มเล็ก

ฟิล์ม

100

1

เอ็กซเรย์ทั้งปาก

(Panoramic film big full mouth x-ray: digital)

ฟิล์ม

1,000

1

เอ็กซเรย์ศรีษะด้านข้าง

(Cephalometric film big full mouth x-ray: digital)

ฟิล์ม

1,000

1

ศัลยกรรมช่องปาก

ถอนฟัน

ซี่

500-1,500

1

ผ่าฟันคุด

ซี่

1,000-5,000

2

รักษาคลองรากฟัน

รักษาคลองรากฟัน

ซี่

5,000-10,000

1-4

รักษาโรคเหงือก

ขูดหินปูน

ครั้ง

500-1,000

1

ขูดหินปูนและขัดฟันด้วยแรงดันอากาศ

ครั้ง

1,000

1

เกลารากฟัน

ด้าน

2,000-3,000

1

เกลารากฟันเฉพาะซี่

ซี่

500-800

1

ทันตกรรมเด็ก

เคลือบหลุมร่องฟัน

ซี่

400

1

เคลือบฟลูออไรด์

ครั้ง

400

1

รักษารากฟันเด็ก

ซี่

1,000-2,000

1-3

ครอบฟันเด็ก

ซี่

1,800

2-4

ทันตกรรมตกแต่ง

ฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์

ครั้ง

5,000

1

ฟอกสีฟันที่บ้าน

ครั้ง

5,000

1

ฟอกสีฟัน 2 ระบบ

ครั้ง

7,000

1

 ครอบฟัน

ครอบฟันเซรามิกกับโลหะธรรมดา

ซี่

8,000

2-3

ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง 2%

ซี่

10,000-12,000

2-3

ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง 50%

ซี่

14,000-17,000

2-3

ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง 80%

ซี่

18,000-22,000

2-3

 เคลือบผิวฟัน 

เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก Veneer

ซี่

10,000 - 15,000

2-3

ทันตกรรมจัดฟัน

การจัดฟันแบบโลหะ

เคส

25,000-39,000

-

การจัดฟันแบบเซรามิก (สีเหมือนฟัน)

เคส

35,000-49,000

-

การจัดฟันเครื่องมือ Damon System

เคส

60,000-70,000

-

การจัดฟันเครื่องมือ Damon Clear System

เคส

80,000

-

จัดฟันแบบ Invisalign

เคส

120,000-150,000

-

เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer)

ชิ้น

2,000-2,500

-

ทันตกรรมบูรณะ

ฟันปลอมทั้งปาก

ชิ้น

17,000-20,000

4-5

ฟันปลอมฐานพลาสติกพร้อมฟัน 1 ซี่แรก

ชิ้น

1,500

2-3

เพิ่มฟันซี่ละ

 

200-300

ฟันปลอมฐานพลาสติกแบบยืดหยุ่นพร้อมฟัน 1 ซี่แรก

ชิ้น

4,500

2-3

 

เพิ่มฟันซี่ละ

 

500

ฟันปลอมฐานโลหะพร้อมฟัน 1 ซี่แรก

ชิ้น

7,000

2-3

 

เพิ่มฟันซี่ละ

 

200-300

ฝังรากเทียม

รากฟันเทียม

ซี่

50,000-60,000

2-4

หมายเหตุ : ค่าบริการที่แจ้งนี้เป็นราคาโดยประมาณในกรณีทั่วไป ซึ่งหลังจากการตรวจสภาพฟันแล้ว ทันตแพทย์ผู้ตรวจจะแนะนำเกี่ยวกับแผนการรักษา

และค่าใช้จ่ายโดยประมาณก่อนการรักษา เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถพิจารณาเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับคนไข้

การชำระค่าบริการ : กลุ่มคลินิกทันตกรรม คูล สไมล เรารับชำระค่าบริการเป็นเงินสด และ บัตรเครดิตโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม