คลินิกทันตกรรมคูล สไมล : บริการของเรา : ทันตกรรมบูรณะ

foto1
The land of fresh mouth & cool smile
foto1
Relax
foto1
Good atmosphere
foto1
We create smiles
foto1
We create smiles

+66 836 037 777
info@coolsmiledental.com
Contact Centerทันตกรรมบูรณะ

ทันตกรรมบูรณะ คือ การบูรณะฟัน อวัยวะในช่องปาก ใบหน้า และขากรรไกร ด้วยวัสดุประเภทต่างๆ ที่ประดิษฐ์ขึ้น ให้คงไว้ซึ่งการทำงาน ความสะดวกสบาย และความสวยงามของช่องปาก โดยการบูรณะฟันธรรมชาติทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป ทันตกรรมบูรณะประกอบด้วย

    1. ฟันปลอม

    2. ครอบฟัน

    3. สะพานฟัน

ฟันปลอม

ฟันปลอม คือ ฟันที่ถูกทำขึ้นโดยทันตแพทย์เพื่อใส่ทดแทนฟันธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่สูญเสียฟันให้ดีขึ้น ทำให้สามารถยิ้มได้อย่างมั่นใจ สวยงาม และเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟันปลอมชนิดถอดได้เป็นฟันปลอมชนิดที่สามารถถอดออกมาเพื่อทำความสะอาดข้างนอกช่องปากได้ มีทั้งชนิดชั่วคราวที่ทำด้วยพลาสติก และชนิดถาวรที่ทำด้วยโลหะ

ครอบฟัน

ครอบฟัน เป็นการบูรณะฟันอย่างหนึ่งโดยการนำวัสดุบางชนิด เช่น โลหะ พอร์สเลน (Porcelain) หรือพลาสติก ครอบลงไปบนตัวฟัน ครอบฟันมีทั้งแบบสีเหมือนฟันและแบบที่เป็นสีโลหะ

สะพานฟัน

สะพานฟัน เป็นทางเลือกหนึ่งทางทันตกรรมในการทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยการใช้ครอบฟันลอย (Pontic) ใช้ทดแทนฟันที่สูญเสียไปและเป็นตัวเชื่อมครอบฟันที่เกาะยึดบนฟันซี่ข้างเคียง

 

<< บริการของเรา