คลินิกทันตกรรมคูล สไมล : บริการของเรา : ทันตกรรมเด็ก

foto1
The land of fresh mouth & cool smile
foto1
Relax
foto1
Good atmosphere
foto1
We create smiles
foto1
We create smiles

+66 836 037 777
info@coolsmiledental.com
Contact Centerทันตกรรมเด็ก

ทันตกรรมเด็ก เป็นทันตกรรมสาขาหนึ่งซึ่งให้คำปรึกษา ดูแลรักษา ป้องกันปัญหา สุขภาพช่องปาก และฟัน แก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 12 ปี ได้แก่

    1. การเคลือบหลุมร่องฟัน

    2. การเคลือบฟลูออไรด์

เคลือบหลุมร่องฟัน

การเคลือบหลุมร่องฟัน เป็นการช่วยป้องกันฟันผุบริเวณหลุมและร่องฟันที่ลึกบนด้านบดเคี้ยวของฟันกราม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆ ควรจะทำการเคลือบหลุมร่องฟันกรามทันทีที่ฟันกรามแท้ขึ้น ก่อนที่ฟันจะเริ่มผุ

เคลือบฟลูออไรด์

การเคลือบฟลูออไรด์ เป็นการช่วยป้องกันฟันผุบริเวณผิวเรียบของฟันด้านประชิด ฟลูออไรด์ที่ใช้เคลือบฟันมีลักษณะเป็นเจล ให้ผลในการป้องกันฟันผุ 20-30%โดยควรเคลือบฟลูออไรด์ทุก 6 เดือน ยิ่งเคลือบฟลูออไรด์มากครั้งเท่าใด ปริมาณของฟลูออไรด์ที่ผิวเคลือบฟันก็จะมีมากยิ่งขึ้น

 

<< บริการของเรา