คลินิกทันตกรรมคูล สไมล : บริการของเรา : ศัลยกรรมช่องปาก

foto1
The land of fresh mouth & cool smile
foto1
Relax
foto1
Good atmosphere
foto1
We create smiles
foto1
We create smiles

+66 836 037 777
info@coolsmiledental.com
Contact Centerศัลยกรรมช่องปาก

ศัลยกรรมช่องปากเป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ซึ่งทันตแพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัย และการวางแผนการรักษาก่อนที่จะเริ่มการรักษา โดยศัลยกรรมช่องปากประกอบด้วย

    1. การถอนฟัน

    2. การผ่าฟันคุด

ถอนฟัน

การถอนฟัน ทันตแพทย์จะแนะนำคนไข้ที่มีอาการดังต่อไปนี้ให้ทำการถอนฟัน

    1. ฟันผุมากหรือสภาพที่เนื้อฟันถูกทำลายไปมากจนเกินกว่าจะรักษาด้วยวิธีการอื่น

    2. ฟันคุด

    3. ถอนฟันเพื่อการจัดฟัน

ผ่าฟันคุด

การผ่าฟันคุด คือ การผ่าตัดเหงือกร่วมกับการกรอกระดูกในฟันกรามบนและล่างซี่ที่สามที่จมอยู่ในกระดูกขากรรไกร และไม่สามารถขึ้นได้ตามปกติ

 

<< บริการของเรา