คลินิกทันตกรรมคูล สไมล : บริการของเรา : ทันตกรรมรากเทียม

foto1
The land of fresh mouth & cool smile
foto1
Relax
foto1
Good atmosphere
foto1
We create smiles
foto1
We create smiles

+66 836 037 777
info@coolsmiledental.com
Contact Centerทันตกรรมรากเทียม

ทันตกรรมรากเทียม คือวิทยาการที่คิดค้นขึ้นเพื่อทดแทนการสูญเสียฟันธรรมชาติ โดยจะฝังวัสดุที่มีรูปร่างคลายรากฟันธรรมชาติที่ทันตแพทย์นำไปฝังลงไปในกระดูกขากรรไกร เพื่อประโยชน์ในการยึดเกาะของฟันปลอม โดยรากเทียมจะทำหน้าที่เหมือนกับรากฟันโดยธรรมชาติ เป็นฐานที่มั่นคงให้กับครอบฟัน หรือการใส่ฟันอื่นๆ การฝังรากเทียมอาจจะใช้เพียงตัวเดียวหรือหลายๆ ตัวก็ได้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ใช้ในการยึดเกาะของฟันปลอมชนิดนั้นๆ

รากฟันเทียมประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ คือ

    1. รากเทียม (Fixture) ซึ่งทำมาจากโลหะไทเทเนียม (Titanium) ซึ่งมีลักษณะคล้ายรากฟัน และจะฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกร ซึ่งสามารถยึดติดได้อย่างแนบแน่นโดยไม่ทำให้เนื้อเยื่ออักเสบ และไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆ

    2. เดือยรองรับครอบฟัน (Abutment) เมื่อฝังรากเทียมบนกระดูกขากรรไกร จะใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือนเพื่อให้รากเทียมยึดติดกับกระดูกขากรรไกรได้ดี หลังจากนั้นจึงจะใส่เดือยรองรับครอบฟันลงบนรากเทียม เพื่อใช้เป็นที่รองรับครอบฟันต่อไป

    3. ครอบฟัน (crown) เป็นส่วนที่อยู่ด้านบนของเหงือก ซึ่งจะทำมาจากเซรามิค (porcelain) มีรูปร่างลักษณะและสีเหมือนฟันธรรมชาติ

 

<< บริการของเรา