คลินิกทันตกรรมคูล สไมล : บริการของเรา : ทันตกรรมทั่วไป

foto1
The land of fresh mouth & cool smile
foto1
Relax
foto1
Good atmosphere
foto1
We create smiles
foto1
We create smiles

+66 836 037 777
info@coolsmiledental.com
Contact Centerทันตกรรมทัั่วไป

ทันตกรรมแบบทั่วไป จะหมายถึงการตรวจสภาพช่องปากและฟัน การทำความสะอาดและการรักษาสภาพเหงือกและฟัน เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดีและสามารถมีอายุการใช้งานได้นานๆ ซึ่งประกอบไปด้วย

    1. ตรวจสุขภาพฟัน และช่องปาก

    2. อุดฟัน

    3. เอ็กซเรย์

ตรวจสุขภาพฟัน และช่องปาก

การตรวจสุขภาพฟัน และช่องปาก เป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับทันตกรรมสมัยใหม่ เพื่อการวางแผนการรักษาที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

อุดฟัน

การอุดฟัน เป็นส่วนหนึ่งของทันตกรรมแบบทั่วไปที่เป็นที่รู้จักกันดี โดยจะเป็นการกรอบริเวณที่ผุออกแล้วจึงทำการอุดด้วยทันตวัสดุ เช่น วัสดุสีโลหะ หรือวัสดุสีเหมือนฟัน

ฟันผุ มีสาเหตุมาจาก “คราบจุลินทรีย์” หรือที่เราเรียกว่า ขี้ฟัน คราบนี้เกิดได้เองตลอดเวลา และเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์นานาชนิด ซึ่งมีความสามารถในการเปลี่ยนน้ำตาลจากอาหารที่เรากินเข้าไป ทำให้เกิดเป็นกรดทำลายฟันให้ผุ นอกจากนั้นยังผลิต “สารพิษ” ซึ่งมีผลต่อการทำลายเหงือก ทำให้เกิดเป็นโรคเหงือกอักเสบติดตามมา

เอ็กซเรย์

เอ็กซเรย์ฟัน คือเครื่องมือทางทันตกรรมที่สำคัญมากเพราะการเอ็กซเรย์ฟันจะช่วยวินิจฉัยโรค และลักษณะของฟันของผู้ป่วยได้ เนื่องจากฟันของคนเรานั้นมีหลายมุมที่ไม่สามารถมองเห็นได้สะดวกด้วยตาเปล่า การเอ็กซเรย์ฟันจึงถูกพัฒนามาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องนี้ เมื่อเอ็กซเรย์ฟันออกมาทันตแพทย์จะมองเห็นลักษณะของฟัน และลักษณะรากฟัน รวมไปถึงลักษณะกระดูกรอบฟันได้ และการที่สามารถมองเห็นรูปแบบฟัน และรากฟันทั้งหมด จะช่วยให้ทันตแพทย์วินิจฉัยโรค และวางแผนการรักษาได้รวดเร็ว และถูกต้องมากยิ่งขึ้น

 

<< บริการของเรา