คลินิกทันตกรรมคูล สไมล : บริการของเรา

foto1
The land of fresh mouth & cool smile
foto1
Relax
foto1
Good atmosphere
foto1
We create smiles
foto1
We create smiles

+66 836 037 777
info@coolsmiledental.com
Contact Center การบริการทางทันตกรรมของกลุ่ม คลินิกทันตกรรม คูล สไมล

ทันตกรรมทั่วไป

ศัลยกรรมช่องปาก

รักษารากฟัน

 

 

 

 ตรวจสุขภาพฟัน และช่องปาก

 ถอนฟัน

 รักษารากฟัน

 อุดฟัน

 ผ่าฟันคุด

 

 เอ็กซเรย์

 

   

รักษาโรคเหงือก

ทันตกรรมเด็ก

ทันตกรรมตกแต่ง

 

 

 

 ขูดหินปูน

 เคลือบหลุมร่องฟัน

 ฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์

 เกลารากฟัน

 เคลือบฟลูออไรด์

 ฟอกสีฟันที่บ้าน

 

 

 เคลือบผิวฟัน

 

ทันตกรรมจัดฟัน

ทันตกรรมบูรณะ

ทันตกรรมรากเทียม

 

 

 

 จัดฟันแบบโลหะ หรือแบบเซรามิก

 ฟันปลอม

 ฝังรากฟันเทียม

 จัดฟันเครื่องมือ Damon

 ครอบฟัน

 

 จัดฟันแบบ Invisalign

 สะพานฟัน