คลินิกทันตกรรมคูล สไมล : ทันตแพทย์

foto1
The land of fresh mouth & cool smile
foto1
Relax
foto1
Good atmosphere
foto1
We create smiles
foto1
We create smiles

+66 836 037 777
info@coolsmiledental.com
Contact Centerทันตแพทย์ของกลุ่ม คลินิกทันตกรรม คูล สไมล

   

ทพ.ชาตรี  แก้วสุริยธำรง

Post Graduate Certificate in Orthodontics, Faulty of Dentistry, Tokyo Medical and Dental University, Japan

Ph.D. in Dental Science (Orthodontics), Tokyo Medical and Dental University, Japan

 

     

ทพ.ธนกฤต  นพคุณวิจัย

DDS. Mahidol University

Certificated in Prosthodontics Dentistry,Chulalongkorn University

 

 

      

ทพญ.ทิพลักษณ์  สุวรรณฤทธิ์

DDS. Chulalongkorn University

Certificated in Prosthodontics Dentistry,Chulalongkorn University

 

 

ทพ.เทวัลย์  ทิพย์วัฒน์อักษร

DDS. Chulalongkorn University

 

 

ทพ.ธารา  เจียรสถาวงษ์

DDS. Chulalongkorn University

 

ทพ.ทศพร  พงษ์สุทธิพาณิชย์

DDS. Chulalongkorn University

   

ทพญ.พาณี  พรพิพัฒน์วงศ์

DDS. Chulalongkorn University

Certificated in Pediatric, Chulalongkorn University

 

ทพ.ศาสตรา  สัตยธรรม

DDS. Chulalongkorn University

 

 

ทพญ.ภัณทิรา  ริจิรวนิช

DDS. Chulalongkorn University

   

ทพ.ภานุชาติ  เสนวงษ์

DDS. Chulalongkorn University

 

 

ทพ.กฤตภูดิส  สุทธสัทธากฤต

DS. Chiang Mai University

MS. (Periodontology), Chiang Mai University

Certificated in Oral Implantology, The University of Frankfurt, Germany

PhD. Candidate in Biomedical Engineering, Chulalongkorn University

 

 

ทพญ.ฐิติวัลคุ์  พูลนวม

DDS.Srinakharinwirot University

MSc., Prosthodontics, Srinakharinwirot University

   

ทพ.บดินทร์  เจริญสุข

DDS. Mahidol University

 

 

ทพ.วิชชุพล  พจนโพธา

DDS.Rangsit University

 

 

ทพญ.จิพิชญา  จงเจริญกมล

DDS. Khon Kaen University

     

ทพญ.ธวัลกร  จริยสุขสกุล

DDS. Chulalongkorn University

 

ทพ.คณา  มุทิตานนท์

DDS. (First Honor) Chulalongkorn University

Higher graduated diploma in Prosthodontics, Chulalongkorn University

Certificated in Implant Dentistry, Chulalongkorn University

Certificated in Advance clinical training surgical implant dentistry, University of California, Los Angeles (UCLA)

 

ทพญ.ปลื้มฤดี  โปตะวณิช

DDS. (First Honor) Chulalongkorn University

Higher graduated diploma in Prosthodontics, Chulalongkorn University

Certificated in Advance clinical training Orthodontics, University of California, Los Angeles (UCLA)

 

 

ทพ.อุดมศักดิ์  ลิขิตมงคลสกุล

DDS.Srinakharinwirot University

 

 

ทพญ.วรรณา  กาญจนอัปถัมภ์

DDS.Rangsit University

 

 

ทพญ.ณิรดา  เอกอธิโชติ

DDS. Chulalongkorn University

 

 

ทพ.ธัชวีร์  บริการพานิชไพศาล

DDS. Chulalongkorn University

MS. Chang Gung University, Taipei, Taiwan

 

ทพญ.ณัฏฐา  กอบนิธิกุลวงศ์

DDS., MS. Prosthodontics Chulalongkorn University

 

 

ทพญ.นภัสนันท์  ค้ายาดี

DDS.Rangsit University

       

ทพ.ภมรอัครเกต ทรายแก้ว

DDS. Chulalongkorn University